Activities Unit 5: Monomials and Polynomials

Activities Unit 5: Monomials and Polynomials

 1. With the following polynomials:

P(x)=-5x+ 7x– 5x + 1

M(x)= – 6x+ 9x2– x + 1

T(x)= x+ 2x+ 8x – 2

Do these operations:

 1. a) P(x)-T(x)+2M(x)
 2. b) [M(x)-P(x)] . [T(x)-M(x)]
 3. c) 3P(x) – 4T(x) – M(x)
 1. Extract the common factor from these polynomials:
 2. a) x2 – 4xy + 4y2
 3. b) 49 – 7z + z2/4
 4. c) 36z2t+ 24z2t + 4z2
 5. d) 3z2+12zx +12x2
 1. Operate and simplify:

a)-5x (x+ x + 1)+ 4(- x+ 7x– 2)

b) (3x – 2)2 ( -2x + 1) – 3(6x– 4x+ 3x – 2)

c)-x2 ( x– x– 1) – x (x2-1)

 1. Do the binomial products:
 2. a) (x – 3)2
 3. b) (x+ 2)2
 4. c) (2a + b) (2a – b)
 5. d) (3 – 4t2)2
Anuncios